top of page

בפיקוח מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והבטחון החברתי

לצאת אל חיים עצמאיים בקהילה

בפיקוח משרד הרווחה

המרכז קם במטרה להוות בית עבור אנשים עם צרכים מיוחדים, לשלבם בקהילה ולאפשר להם מימוש פוטנציאל לחיים עצמאיים. 

תמונה מטיול שלושה דיירים מהמסגרת
זוג דיירים הגרים במסגרת
תאומים הגרים במסגרת
זוג דיירים הגרים במסגרת

דיור

מעל לעשרים בתים ודירות הפרוסות ברחבי העיר הרצליה, כאשר כל דירה הינה בעלת מאפיינים ייחודיים להרכב הדיירים, יכולתם ובהתאם לרמת הליווי והתמיכה שהם זקוקים. הדירות נתמכות על ידי אנשי צוות שונים לפי צרכי הדייר.

חיים בקהילה

להיות פעיל ומאושר בסביבה הקהילתית בה הדייר מתגורר. הדיירים שלנו מנהלים חיים עירוניים מלאים לכל דבר - עובדים, מבלים, פוגשים חברים, צורכים שירותי בריאות, ולמעשה מקיימים חיים נורמטיביים ככל הניתן. 

תעסוקה

עבודה הינה בסיס משמעותי בחייו של כל אדם, וכך גם בתפיסת השיקום שאנו מובילים. המסגרת מספקת לדיירים שירותי השמה, שמירה על זכויותיהם וליווי צמוד על ידי יועצות תעסוקה מקצועיות המלוות לאורך כל הדרך.

המרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית החל את פעילותו בתחילת שנות התשעים בעיר הרצליה, במתן שירותי דיור ושיקום לאנשים בוגרים (מגיל 18) עם צרכים מיוחדים, עם מאפיינים של לקויות למידה והסתגלות. 

המוטיב המרכזי שלנו הוא שילוב הדיירים שלנו בקהילה, כאשר הדיירים הינם חלק בלתי נפרד ממנה. כחלק משילוב זה, אנו מבקשים לתת להם את ההזדמנות למצות את מלוא הפוטנציאל בכל מה שקשור ליכולות ומיומנויות שלהם, כפי שמגיע לכל אדם. 

מי אנחנו?

bottom of page