top of page
מדריכות במסגרת

מדריך/ה טיפולי/ת

דרוש/ה מדריך/ה לצוות דירה טיפולית. המדריכ/ה היא חלק מצוות הכולל מדריכ/ה נוספ/ת, עובד/ת סוציאלי/ת ואם בית. עבודת המדריכ/ה נעשית במשמרות ערב-לילה לאורך כל השבוע.

התפקיד כולל עבודה כחלק מצוות רב מקצועי האחראי על יישום תכניות שיקום אישיות;

הקניית מיומנויות לחיים עצמאיים בקהילה; תמיכה רגשית וחונכות חברתית; עבודה אישית וקבוצתית.

דרישות התפקיד

יכולת ליצירת קשר מסייע עם הדיירים ואחריות אישית ויכולת לעבודה עצמאית.

תפקיד אם בית במסגרת

אם בית

דרושה אם בית לדירה טיפולית. אם בית היא חלק מצוות רב מקצועי. 

תפקידי אם הבית כוללים: הקניית מיומנויות אחזקת בית; תמיכה רגשית וחונכות חברתית; יישום וביצוע תכניות שיקומיות.

שעות העבודה הינן צהריים-אחה"צ.

דרישות התפקיד

יכולת ליצירת קשר מסייע עם הדיירים ואחריות אישית ויכולת לעבודה עצמאית.

תפקיד עובד/ת סוציאלי/ת במסגרת

עובד/ת סוציאלית

נעדכן כאשר משרה זו תיפתח.

בואו לעבוד איתנו!

bottom of page