top of page
ד"ר אורן יורקביץ' המהנל המקצועי של המסגרת

בעל שלושה תארים בעבודה סוציאלית מאונ' חיפה. עו"ס שיקומי ומרצה בפקולטה למדעי החברה והבריאות באוניברסיטת חיפה. פועל במסגרת מזה כ-23 שנים במספר תפקידים, החל כאב בית, מדריך, עובד סוציאלי ומשנת 2014 משמש כמנהל המקצועי. כחלק מתפקיד זה, ד"ר יורקביץ' מפקח ומלווה את אנשי הצוות, אחראי על הפיתוח המקצועי, וביחד עם המנכ"ל מוביל את המסגרת קדימה.

מנהל מקצועי

ד"ר אורן יורקביץ'

צפריר (צפי) פלד מנכ"ל המסגרת

המנכ"ל שלנו משנת 2021. בעל תואר ראשון בכלכלה מאונ' בר אילן. בעבר סגן ראש מועצה אזורית דרום השרון למשך עשור, ולפני זה גזבר ומנהל קהילה במספר קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים. תפקידו של צפי הוא ניהולה הכולל את המסגרת, פיתוחה והובלתה קדימה.

מנכ״ל

צפריר (צפי) פלד

הצוות שלנו

יהודית פלד מזכירה

מזכירה

יהודית פלד

מזכירה. עובדת במסגרת מהקמתה בתחילת שנות ה-90'. 

מירי גילאון מזכירה

מזכירה

מירי גילאון

מזכירה. עובדת במסגרת מזה כ-12 שנים. 

רננה אברון יועצת תעסוקה

יועצת תעסוקה

רננה אברון

בעלת תואר בריפוי ועיסוק מאונ' תל אביב. עובדת במסגרת  בתור יועצת תעסוקה, ונמצאת עמנו מזה כ-26 שנים. 

נאוה הברמן יועצת תעסוקה

יועצת תעסוקה

נאוה הברמן

בעלת תואר ראשון בספרות מאונ' תל אביב ותואר ראשון בחינוך מסמינר הקיבוצים. עובדת במסגרת מעל ל-27 שנים כיועצת תעסוקה. 

נועה רייכנברג עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

נועה רייכנברג

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאונ' אריאל, ובנוסף תואר ראשון ושני באומנויות ופילוסופיה מאונ' תל אביב. עובדת במסגרת מזה כ-10 שנים, תחילה כאם בית וסומכת וכעת כעובדת סוציאלית. כיום אחראית על דירות לווין.

נטע גורן עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

נטע גורן

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאונ' תל אביב' ובימים אלה משלימה את לימודי התואר השני באונ' תל אביב במגמה הקלינית. עובדת במסגרת מזה כ-3 שנים, תחילה כמדריכה טיפולית וכעת כעובדת סוציאלית. כיום אחראית על בית ההוסטל של המסגרת.

טל דרורי עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

טל דרורי

בעלת תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית מאונ' תל אביב. עובדת במסגרת מזה כ-5 שנים, תחילה כמדריכה טיפולית ולאחר מכן כעובדת סוציאלית. כיום אחראית על דירות טיפוליות ולווין.

יגאל קדוש עובד סוציאלי

עובד סוציאלי

יגאל קדוש

בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאונ' תל אביב ותואר שני בעבודה סוציאלית מאונ' בר אילן במגמה הקלינית. עובד במסגרת מזה כ-5 שנים ואחראי על דירות טיפוליות ולווין.

כרמית צור עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

כרמית צור

בעלת תארים ראשון בעבודה סוציאלית מאונ' UCLA ותואר שני בעבודה סוצאילית מאונ' USC. עובדת סוציאלית מזה כ-15 שנים, מתוכם כחמש שנים במסגרת. כיום אחראית על דירות טיפוליות.

עובדת סוציאלית

רבקה איטח

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאונ' ירושלים. עובדת סוציאלית מזה כ-45 שנים, עם נסיון עשיר בתחום המוגבלויות והשיקום. בעברה עבדה בקופ"ח כללית לאחר מכן ריכזה את תחום המוגבלויות במועצה אזורית דרום השרון. כיום אחראית במסגרת על דירה טיפולית.

בני ברקני עובד סוציאלי

עובד סוציאלי

בני ברקני

בעל תארים ראשון ושני בעבודה סוציאלית מאונ' חיפה במגמת שיקום (וגם תואר בקולנוע). עובד במסגרת כ-27 שנים, כאשר חמש שנים מתוכן כמדריך, ובשאר כעובד סוציאלי. כיום אחראי על דירות לווין ודירות טיפוליות.

חגית אביגדור עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

חגית אביגדור

בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאונ' תל אביב, תואר שני במדיניות ציבורית מאונ' תל אביב, ובנוסף פסיכותרפיסטית בטיפול התנהגותי-קוגניטיבי. עובדת סוציאלית מזה כ-17 שנים ופועלת במסגרת כתשע שנים. כיום אחראית על דירות טיפוליות.

יעל יורקביץ' עובדת סוציאלית

עובדת סוציאלית

יעל יורקביץ'

בעלת תארים ראשון ושני בעבודה סוציאלית מאונ' חיפה במגמת שיקום. עובדת במסגרת מזה כ-17 שנים, תחילה בתור מדריכה טיפולית כשלוש שנים, לאחר מכן בתור אם בית כשנה נוספת, ומאז כשלושה עשר שנים בתור עובדת סוציאלית. כיום אחראית על דירות לווין.

פרופ' אריק רימרמן היועץ המקצועי של המסגרת

חוקר וראש הקטדרה לרווחה ותכנון חברתי ע"ש ריצ'ארד קרוסמן, בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. מומחה עולמי בתחום האוכלוסיה עמה אנו עובדים. פרופ' רימרמן מלווה את המסגרת שלנו עוד מראשית דרכה, מתחילת שנות ה90' ועד היום. כחלק מתפקידו, פרופ' רימרמן מלווה אישית ופרטנית את העובדות הסוציאליות בסוגיות ובמורכבויות, בכדי שהצוות יכול לספק טיפול מיטבי ועדכני לדיירים. כמו כן גם מייעץ לצוות ההנהלה והדירקטוריון.

יועץ מקצועי

פרופ׳ אריק רימרמן

bottom of page