top of page
יועצות התעסוקה של המסגרת

חלק מהותי מצוות המסגרת הוא יועצות התעסוקה שלנו - רננה ונאווה. שתיהן אמונות על ליווי התהליכים השונים בתחום העבודה והחזקת הקשר בין הדייר ומעסיקו. הליווי כולל מציאת מקום עבודה התואם את יכולות הדייר, שמירה על יחסי עוסק-מעסיק, מיצוי זכויות ללימודים, אבחון, הכשרה והשמה מול מוסדות המדינה לרבות המוסד לביטוח לאומי.

 

יועצות התעסוקה נוהגות לבקר את הדיירים במקומות העבודה באופן קבוע, כך שומרות על קשר רציף הן עם הדייר והן עם מעסיקו ומקדמות תהליכים שונים במקום העבודה. בנוסף, בשל היתרון שיועצות ההשמה הן חלק מהמסגרת, כך ישנו גם קשר רציף עם עו"ס הדייר, כך ניתן להמשיך את קידום התהליכים גם בדירה ולהעניק מענה עוטף.

יחידת התעסוקה שלנו

דייר העובד בשוק החופשי בחנות פארם

תעסוקה

עבודה הינה בסיס משמעותי בחייו של כל אדם, וכך גם בתפיסת השיקום שאנו מובילים. כחלק מאורח חייהם ושילובם בקהילה, עובדים הדיירים במקומות תעסוקה שונים בשוק החופשי, ובמסגרות בתעסוקה מוגנת בעת הצורך.

כדי לאפשר להם לעשות זאת באופן המיטבי, הם מלווים על ידי יועצות תעסוקה מקצועיות העומדות לצידם לאורך כל השלבים, החל מהשמה ועד ליווי שוטף, ומתווכות בינם לבין המעסיקים. בנוסף אנו פועלים למיצוי זכויותיהם ללימודים ולהכשרה מול המוסד לביטוח לאומי. מקום העבודה הנו מקור למשמעות ותחושת ערך, כך שכאשר הדייר שבע רצון מתעסוקתו, הדבר מקרין לחיוב גם על היבטים נוספים בחייו.

דייר העובד בשוק החופשי במשתלה

רוב מוחלט של דיירי המסגרת עובד בשוק החופשי. אלו מקומות עבודה מוכרים ומגוונים ברחבי המרכז, החל מעסקים קטנים, חברות גדולות ועד גופים עירוניים, כדוגמאת מסעדות, בתי דפוס, מכבסות, עיריות, גני ילדים, בתי חולים, ועוד רבים וטובים.

לצד שילובם בשוק החופשי, חשוב לנו לשמור על הדיירים שלנו ועל זכויותיהם. אנו עושים זאת על ידי שמירה על שכרם, תנאי העסקתם, שמירה על כבודם ושואפים תמיד שילמדו מיומנויות חדשות אשר יקדמו אותם. 

עבודה בשוק החופשי

bottom of page