top of page

לצאת אל חיים עצמאיים בקהילה

המרכז קם במטרה להוות בית עבור אנשים עם צרכים מיוחדים, לשלבם בקהילה ולאפשר להם מימוש פוטנציאל לחיים עצמאיים. 

בפיקוח משרד הרווחה

בפיקוח מנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והבטחון החברתי

bottom of page